สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ข่าวปลอม อย่าแชร์!

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่โมฆะสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ พร้อมกับเรียกเงินทุนกว่าพันล้านบาทที่ได้นำไปซื้อวัคซีน mRNA (ที่หลอกลวง) คืนเพื่อชดใช้ให้กับคนไทยที่เสียชีวิต

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ