สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

รัฐบาลอนุมัติกรมควบคุมโรคฉีดวัคซีนโควิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ นำค่าวัคซีนส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

รัฐบาลอนุมัติกรมควบคุมโรคฉีดวัคซีนโควิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ นำค่าวัคซีนส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติให้กรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยจำนวน 60 ล้านโดส (AstraZeneca) ปี พ.ศ. 2565 โดยการปรับลดราคาวัคซีนตามโครงการเหลือ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดส ส่งผลให้วงเงินตามโครงการลดลงเหลือ 18,382.46 ล้านบาท และปรับเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดหาวัคซีนโควิด19 สำหรับประชากรในประเทศไทยจำนวน 30 ล้านโดส (Pfizer) ปี พ.ศ. 2565 โดยปรับเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุด ธ.ค. 65 เป็น ก.ย. 66

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคนำส่งรายได้จากการให้บริการวัคซีนแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เฉพาะส่วนของค่าวัคซีนโควิด19 เป็นรายได้แผ่นดินภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาช่วยชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณในการชำระหนี้ของภาครัฐได้ต่อไป

ที่มา : รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#PRDCOVID19

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ