สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน

❗เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน❗

ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาดด้วยครับ

????สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...

????https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

#โรคและภัยสุขภาพในฤดูร้อน

#กองโรคติดต่อทั่วไป #กองระบาดวิทยา

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า

 


ข่าวสารอื่นๆ