สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

❝ ซีเซียม-137 ❞ (Cs-137) มีอันตรายยังไง

❝ ซีเซียม-137 ❞ (Cs-137)

มีอันตรายยังไง ⚠️

ข้อควรปฏิบัติหลังการสัมผัส ⚠️

และเราจะป้องกันและปฏิบัติตนเองได้อย่างไร ⚠️

#ซีเซียม-137

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ