สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษตะกั่ว หมู่บ้านคลิตี้

วันที่ 21-24 มีนาคม 2566

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษตะกั่ว หมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวสารอื่นๆ