สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เตรียมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เด็กไทยต้องห่างไกล ปลอดภัยจากโรค

????????ผลสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา และคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

..เตรียมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เด็กไทยต้องห่างไกล ปลอดภัยจากโรค ????????

#กลุมสื่อสารฯ


ข่าวสารอื่นๆ