สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1299

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ