สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1321 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1304 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1417

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ