สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ลิงลม และ ข้อความ

เชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ติดต่อสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...

https://shorturl.asia/q4bLv

#วัคซีนไข้หวัดใหญ่

#กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ