สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ปลาหางนกยูงตัวน้อย ช่วยลดยุง ลดการเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะ.

ปลาหางนกยูงตัวน้อย ช่วยลดยุง

ลดการเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะ...????????

อาจเป็นรูปภาพของ ลิงลม และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ