สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

โรงพยาบาลราชบุรี เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์จ้าา..????????

????โรงพยาบาลราชบุรี เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1. วัคซีนสิทธิประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป มาตรา 33,38,39 ให้บริการ ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 13.30-15.30 น. ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ห้องตรวจ 19

2. วัคซีนสิทธิประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง รับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ รพ.ของรัฐ ทุกวันเวลาราชการ ภายในเดือนกันยายน 2566 หรือวัคซีนหมด (ชนิด 3 สายพันธุ์,มีจำนวนจำกัด)

3. วัคซีน 4 สายพันธ์ุ ราคา 376 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-719600 ต่อ 1284 ☎️

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลราชบุรี

#โรงพยาบาลราชบุรี #โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี #RBH #RBHospital #ไข้หวัดใหญ่ #วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ที่มา : เพจ สวท.ราขบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ