สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ลอยกระทงรู้ทัน ระวังเบียดกันจนเสียชีวิต

ลอยกระทงรู้ทัน ❗❗ ระวังเบียดกันจนเสียชีวิต ????????????

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

???? Website: https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php...

#ลอยกระทง

#คนแออัด

#กองป้องกันการบาดเจ็บ

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ


ข่าวสารอื่นๆ