สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

รู้หรือไม่ ? ไข้หวัดใหญ่-โควิด อาการต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่ ? ไข้หวัดใหญ่-โควิด อาการต่างกันอย่างไร

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้

กดติดตามได้ที่

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ไข้หวัดใหญ่ #โควิด

#ด้วยรักและห่วงใย

#กองโรคติดต่อทั่วไป

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ