สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

8 วิธี ขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยวหน้าหนาว

???????????? 8 วิธี ขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยวหน้าหนาว

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ขับขี่ปลอดภัย #ท่องเที่ยวปลอดภัย

#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แผนที่ และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ