สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ระวังไม่ให้ยุงลายกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

⚠️ระวังไม่ให้ยุงลายกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา????‍????‍????

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

รู้ทันโรคแมลง

https://shorturl.asia/Hb3X6

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ด้วยรักและห่วงใย

#โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ