สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วง

⚠️ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วง

พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง " ป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการทายากันยุง ผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกจากผู้ป่วยสู่ชุมชน " ????

#กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วัน

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ป้องกันยุง #ยาทากันยุง

#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ