สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

โรคจากยุงลาย ป้องกันได้ด้วยมือคุณ

โรคจากยุงลาย ???? ป้องกันได้ด้วยมือคุณ ????ทายากันยุงป้องกันไม่ให้ยุงกัด

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโร

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ป้องกันยุง #ยาทากันยุง

#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

 

 


ข่าวสารอื่นๆ