สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

รู้ไว้ไม่แตกพ่าย! วิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร ต้องทำอย่างไร?

รู้ไว้ไม่แตกพ่าย! วิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร ต้องทำอย่างไร?

1.​ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้มีผื่นสงสัยโรคฝีดาษวานร

2.​ เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก

3.​ ไม่สัมผัส ตุ่ม หนอง หรือบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือซากสัตว์ป่า และบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก

4.​ สวมหน้ากากอนามัย

5.​ หมั่นล้างมือบ่อยๆ

6.​ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

7.​ หากสงสัยว่าติดเชื้อให้แยกตัวออกครอบครัว/บุคลลใกล้ชิด และรีบพบแพทย์เพื่อตรวจการวินิจฉัยและรักษา

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

???? กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร #Mpox #โรคฝีดาษวานรในไทย

#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ