สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ระวัง 8 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานร

ระวัง❗️ 8 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานร

โรคฝีดาษวานรเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันต่ำ

2. ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด และโรคมะเร็งอวัยวะต่าง ๆ

3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ

4. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

5. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยสาร/ยา/รังสี ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

6. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกอวัยวะต่างๆ

7. ผู้ป่วยกลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเอง

8. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี

หากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคฝีดาษวานร สามารถเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล โดยแจ้งรายละเอียดอาการและประวัติเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

???? กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร #Mpox #โรคฝีดาษวานรในไทย

#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ