สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง

คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง”????

#EP. 1: เที่ยวทะเล ต้องรู้จัก “ธง”,⛳️

มารู้จักสัญลักษณ์ ⛳️สีของธง คำเตือนในการเล่นน้ำทะเลให้ปลอดภัย

????https://shorturl-ddc.moph.go.th/vBHGp

???? ด้วยความห่วงใยจาก.. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

???? https://ddc.moph.go.th/dip

???? https://www.facebook.com/thaiinjury

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ