สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

อย่าชะล่าใจอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา

อย่าชะล่าใจ❗อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อระวังฮีทสโตรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง

????http://lin.ee/XfkOTUn

????http://ddc.moph.go.th/dncd

???? https://web.facebook.com/thaincd

????https://twitter.com/NCD_DDC

????https://www.instagram.com/ncds_ddc

????https://www.tiktok.com/@ncds_ddc

 


ข่าวสารอื่นๆ