สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ไข้มาลาเรีย หนึ่งในโรคร้ายเก่าแก่ของโลก

ไข้มาลาเรีย หนึ่งในโรคร้ายเก่าแก่ของโลก

โดยมี"ยุงก้นปล่อง"เป็นพาหะนำโรค

#ไข้มาลาเรีย

#ยุงก้นปล่อง

#โรคระบาด

#worldmalariaday2024

#malaria

#กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ