สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

กรมควบคุมโรค เตือน !! กินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดี

กรมควบคุมโรค เตือน !! กินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดี

***************************

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที กดติดตามได้ที่

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#โรคพยาธิใบไม้ตับ

#โรคมะเร็งท่อน้ำดี

#กรมควบคุมโรค

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#แชร์บอกต่อ

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ