สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สร้างภูมิไว้ ดีกว่าสายเกินแก้

สร้างภูมิไว้ ดีกว่าสายเกินแก้

✅Stop คอตีบ ไอกรน

✅Shutdown บาดทะยัก

✅Save ด้วยวัคซีน

**********************

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

????กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ ลิงลม และ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ