สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สูงวัยห่างไกลล้ม รัฐใช้งบเท่าไหร่

สูงวัยห่างไกลล้ม ???????? รัฐใช้งบเท่าไหร่ ❓

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

???? กองป้องกันการบาดเจ็บ

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#สังคมผู้สูงอายุ #ป้องกันพลัดตกหกล้ม

#กองป้องกันการบาดเจ็บ

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นกราฟิกรูป ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ