สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

วัณโรค

???? วัณโรคเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนทางการหายใจ โดยเชื้อวัณโรคจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรค ปอดไปสู่ผู้อื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็กๆซึ่งออกมาจากการไอ จาม หรือพูด

วัณโรคจะไม่ติดต่อทางการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสัมผัส และในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับยาวัณโรค ส่วนใหญ่จะไม่แพร่เชื้อเมื่อทานยาเกิน 2 อาทิตย์ไปแล้ว

* สุดท้ายเพื่อการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโรคอื่นๆและเพื่อสุขอนามัยที่ดี เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ควรใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานไม่ควรใช้แก้วน้ำ หรือช้อนส้อมร่วมกับผู้อื่น

#StopTBPartnership #YesWeCanEndTB #EndTB

-------------------------------

ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค :

Website https://tbthailand.org/

TikTok https://shorturl.asia/uYfJz

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ