สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มผู้เสียชีวิตโควิด พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แนะรักษามาตรการส่วนบุคคลเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มผู้เสียชีวิตโควิด พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แนะรักษามาตรการส่วนบุคคลเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 รายสัปดาห์ ยังคงพบรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินความสามารถของระบบการรักษาพยาบาล ห่วงกลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุป่วยหนักเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน แนะทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์

**********************************

https://shorturl-ddc.moph.go.th/aSh1a

**********************************

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#กระทรวงสาธารณสุข

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ