สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

    กลุ่มห้องปฏิบัติการ (LAB)                    

   กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ   

   กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล