กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ