กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

การดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ กพร. (OG)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • สรุปการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567