กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

สคร.12 สงขลา ลงพื้นที่ติดตามด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านปาดังเบซาร์ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือผู้เดินทาง

สคร.12 สงขลา ลงพื้นที่ติดตามด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านปาดังเบซาร์ เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือผู้เดินทาง

           วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายเฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดกำลังเสริมหลังจากที่ทางการมาเลเซียประกาศปิดประเทศชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดตามข่าวสารเพิมเติ่มได้ที่ facebook : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ( https://www.facebook.com/dpc12 )

 


ข่าวสารอื่นๆ