กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.ศศิวารี พันธ์จบสิงห์ , น.ส.ภณศา วงศาศิริภัทร)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ