กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ