กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ