กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564

 

Dowload      - แบบฟอร์มจัดทำ Template ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dowload     - กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564