กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)

ฐานข้อมูลหมวด 7

 

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2557  

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2558

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2559

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2560

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2561

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2562

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2563

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2564 (อยู่ระหว่างรอข้อมูล)

 ฐานข้อมูลหมวด 7 ปี 2565 (อยู่ระหว่างรอข้อมูล)