กองระบาดวิทยา
Responsive image

เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก WHO BENCHMARKS for International Health Regulations (IHR) Capacities

เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก

กุมภาพันธ์ 2562

----------------------

WHO BENCHMARKS
for International Health Regulations (IHR) Capacities

February 2019

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ