กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0411.1.3/1871
24 พฤศจิกายน 2566
5 ธันวาคม 2566
2567
24 พฤศจิกายน 2566
5 ธันวาคม 2566
3348920
-
16
2566
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-