กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0411.1.3/207
13 ธันวาคม 2566
-
2567
-
-
1600000
-
15
2566
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-