สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี เตือนช่วงนี้อากาศร้อน ขอให้ประชาชนระมัดระวัง เรื่องการรับประทานอาหาร อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

สคร.6 ชลบุรี เตือนช่วงนี้อากาศร้อน ขอให้ประชาชนระมัดระวัง
เรื่องการรับประทานอาหาร
อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

         ในช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดของเทศกาลมีการรับประทานอาหารร่วมกัน รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน เก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวัน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน เสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคได้  โดยประชาชนควรยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

          สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ปี 2566 ที่ผ่านมา ในช่วงเดือนเมษายน  มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 7,605 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม พบผู้ป่วย จำนวน 1,175 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 5-14 ปี และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนจากการรับประทานอาหารร่วมกันของคนหมู่มาก เช่น การรับประทานอาหารกลางวัน การเข้าค่ายลูกเสือ การเข้าค่ายธรรมมะ เป็นต้น

          ในช่วงอากาศร้อน กลุ่มอาหารที่ต้องระวังเป็นพิเศษจำพวก 1.อาหารที่สุกๆดิบๆ เช่น ก้อย/ลาบดิบ ยำ ส้มตำ อาหารทะเลดิบ  2.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ เช่น ขนมจีนน้ำยากะทิ แกงเขียวหวาน 3.อาหารที่ใช้มือสัมผัส ในการปรุง เช่น ข้าวมันไก่ 4.น้ำแข็งหรือน้ำที่ไม่สะอาด 5.อาหารค้างมื้อปรุงแล้ววางที่ไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนเกิน 2 ชั่วโมง 6.อาหารเป็นพิษจากพิษ ของ เห็ดพิษ และไข่แมงดาทะเลจากแมงดาถ้วย           

         ลักษณะของอาการ และการดูแลเบื้องต้น โรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นใน 8-12 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร ได้แก่ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน อาจจะมีไข้และอาการปวดหัวร่วมด้วย การดูแลเบื้องต้น สามารถซื้อยาที่ร้านขายยาเพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้น สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) โดยให้จิบเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ รับประทานอาหารอ่อนรักษาตามอาการหากมีไข้ให้ทานยาลดไข้พาราเซตามอล ยาผงถ่านลดอาการแน่นท้องและทำให้อุจจาระเหลวน้อยลง กลุ่มยาแก้คลื่นไส้อาเจียน กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง และห้ามกินยาหยุดถ่ายเนื่องจากในกรณีที่อาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อจากจะทำให้ร่างกาย ไม่สามารถขับเชื้อออกไปกับอุจจาระได้ ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงถ่ายอุจจาระมาก อาเจียนรุนแรงอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำรุนแรง ส่งผลให้มีความดันต่ำ ควรให้รีบไปพบแพทย์ทันที

        วิธีการป้องกันตนเองโรคอาหารเป็นพิษ ขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  โดยให้รับประทานอาหาร     ที่ปรุงสุกใหม่ เลือกบริโภคน้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาด อ่านฉลากอาหารดูวันหมดอายุทุกครั้งก่อนรับประทาน หากอาหารหรือเครื่องดื่มมีกลิ่นรส รูปที่เปลี่ยนไป หรืออาหารที่ถูกวางทิ้งไว้เกิน 2 ชั่วโมง ในสภาพอากาศในตอนกลางวันค่อนข้างร้อน มีแมลงวันตอมไม่ควรรับประทานต่อควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการรับประทานอาหารกับผู้อื่น ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

        สำหรับผู้ประกอบการยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”  ให้เลือกวัตถุดิบที่สะอาดแยกวัตถุดิบสุกกับดิบและแยกมีดที่ใช้หั่นอาหารสุกกับดิบออกจากกัน เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆ ล้างมือและทำความสะอาดบริเวณจัดเตรียมอาหารก่อนประกอบอาหารทุกครั้ง ขณะประกอบอาหารไม่ควรพูดคุยกัน สวมหมวกคลุมผมและถุงมือสำหรับปรุงประกอบอาหารใช้ถ้วยแบ่งและช้อนชิมเฉพาะรักษาความสะอาดของห้องครัวตลอดเวลา                                                                                                                                                                       

อ้างอิงข้อมูล : กลุ่มโรคติดต่อ สคร.6 ชลบุรี


ข่าวสารอื่นๆ