กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
96-03-64,97-03-64
31 มีนาคม 2564
8 เมษายน 2564
2564
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
2
-
1
2564
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 88/1 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-