กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
3596000
9 พฤษภาคม 2565
-
2565
-
-
3596000
-
1
2565
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินบำรุง
ซื้อ
67/2565
10 พฤษภาคม 2565
-
-