กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
29647
10 พฤษภาคม 2565
-
2565
-
-
29647
-
1
2565
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินอื่นๆ
ซื้อ
255/2565
10 พฤษภาคม 2565
-
-