กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
720266
7 กุมภาพันธ์ 2566
-
2566
-
-
1268900
-
1
2566
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 88/21 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-