กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1,976,000
21 กันยายน 2566
-
2566
-
-
1
-
1
2566
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
335/2566
-
-
-