กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1790866
21 กันยายน 2566
-
2566
-
-
880000
-
4
2566
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 88/21 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-