กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565

1. หนังสือแจ้งแนวทางวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2565 >>คลิกที่นี้<<

2. Form Report  Seasonal Flu 2565 >>คลิกที่นี้<<

3.1 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2565 (สี) >>คลิกที่นี้<<

3.2 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2565 >>คลิกที่นี้<<

4.1 แบบคัดกรองการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2565 (สี) >>คลิกที่นี้<<

4.2 แบบคัดกรองการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2565 >>คลิกที่นี้<<

ระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) >>คลิกที่นี้<<

หนังสือแจ้งการเร่งรัดและกำกับติดตามผลการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลปี 2565  >>คลิกที่นี้<<

รายงานผลการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 >>คลิกที่นี้<<

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ