กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน การกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

1. สไลด์นำเสนอ : การนำร่องให้วัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV โดย นพ.วิชาญ บุญกิติกร

2. สไลด์นำเสนอ : คำเเนะนำการให้วัคซีนโปลิโอ โดย รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ

วีดิโอบรรยายหัวข้อ : คำเเนะนำการให้วัคซีนโปลิโอ โดย รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ

3.1) สไลด์นำเสนอ : แนวทางการเบิกจ่ายวัคซีนโปลิโอ โดย ภญ.ปรางวไล  เหล่าชัย

3.2) สไลด์นำเสนอ : คู่มือการใช้ระบบ VMI-EPI โดยภญ.ปรางวไล  เหล่าชัย

ประกาศ เรื่อง ความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV

** หากต้องการดูวิดีโอการประชุมดังกล่าวย้อนหลังสามารถดูได้ที่ช่อง Youtube กองโรคติดต่อทั่วไป
ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=hm08me1Lclw

ดาวน์โหลดเอกสาร
>>คลิกด้านล่าง<<


 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ