กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวฐาปะนีย์ ชูเหลือ และนางสาวกชรดา ศิริผล)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ