กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวบุคคลสำหรับการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ National Single Window (NSW)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ